Välj en sida

Vida Advokatbyrå

Vida Advokatbyrå arbetar med affärsjuridik och är specialiserade på arbetsrätt. Med mångårig erfarenhet och stort personligt engagemang erbjuder vi kvalificerad rådgivning.

Vår specialistkompetens är inom arbetsrätt. Vi kan därför bistå er i samtliga arbetsrättsliga frågor, såsom till exempel när ni ska anställa personal, erbjuda era anställda incitamentsprogram (exempelvis bonus och teckningsoptioner), samt även vid omstruktureringar, neddragningar och i andra uppsägningssituationer. Vi biträder våra klienter vid företagsöverlåtelser, såväl nationella som internationella, samt vid förhandlingar i arbetsrättsliga frågor, till exempel vid förhandlingar med facket.

Välkommen att kontakta oss med dina frågor!

Annika Olsson

Annika Olsson

Advokat

Annika är verksam inom disciplinens samtliga delar och biträder såväl svenska som utländska klienter samt såväl privata som börsnoterade bolag. Annika är också en uppskattad föreläsare och har t.ex. hållit föreläsningar i arbetsrätt för representanter för Skånes näringsliv.

Bakgrund
Advokat, partner, Vida Advokatbyrå AB, 2018 –
Advokat, partner, Advokatfirman Annika Olsson AB, 2017 – 2018
Advokat, Setterwalls Advokatbyrå, 2000-2017
Tingsnotarie, Malmö tingsrätt, 1999-2000
Trainee/biträdande jurist, Sigeman & Co Advokatbyrå, 1998-1999
Jur.kand., Lunds Universitet, 1998

Bild: Charlotte Carlberg Bärg

Kontakta Vida Advokatbyrå

Vida Advokatbyrå AB
annika.olsson@vidaadvokatbyra.se
Mobil: 0733 – 84 97 84